บัตรเครื่องเล่น


Harbor Land Happy Care ให้เราดูแลลูกของคุณ... ฮาร์เบอร์แลนด์ รับฝากดูแลเด็ก โดยผู้ปกครองไม่ต้องเข้า รับดูแลตั้งแต่ส่วนสูงมากกว่า 105 cm. ขึ้นไป ดูแล 3 ชั่วโมง
Weekday (วันธรรมดา) 550.-
Weekend (วันหยุด) 650.-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 332 1000

เงื่อนไขการรับบริการ
1.ผู้มารับ-ส่ง ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียนนี้เท่านั้น
2.ระหว่างการมารับ-ส่ง ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเท่านั้น
3.ไม่อนุญาตให้เด็กออกนอกสถานที่ก่อนเวลาไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากผู้ปกครองจะเป็นผู้มารับเท่านั้น
4.พนักงาน 1 คน จะสามารถดูแลเด็กได้ไม่เกิน 4 คน
5.ไม่แนะนำให้ผู้ปกครองนำของมีค่าใดๆ ติดตัวเด็กไว้ หากเกิดกรณีชำรุด หรือสูญหาย ทางสวนสนุก HARBOR LAND จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
6.ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าขนม และเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากทางสวนสนุก HARBOR LAND จัดเตรียมไว้ให้ และไม่รวมค่าถุงเท้ากันลื่น
7.ผู้ปกครองสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ


ฉลองการเปิดตัว “Snow Land”

ซื้อบัตรเข้าเล่น Snow Land 1 ใบ รับฟรี!!! บัตรเล่น Laser Battle 1 เกม
มอบสิทธิพิเศษแบบหนาวสุดขั้ว!!! สนุกกันรัวๆ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. นี้ เท่านั้น ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้า Harbor Pattaya :) ฮาร์เบอร์พัทยา
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-21.00 น.

***เงื่อนไข***
1.สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จชำระเงินเท่านั้น
2.ลูกค้ารับสิทธิ์เล่น Laser Battle ฟรี 1 เกม ตามประเภทและจำนวนที่ระบุไว้ในใบเสร็จของ Snow Land