Harbor Adventuer & Climbing

โซนแห่งการการผจญภัย

น้องๆ จะได้ปีนต่าย โหนเชือก ปีนผาจำลอง เสริมสร้างกล้ามเนื้อของร่างกาย แต่ฝึกการทรงตัว

สาขาที่มี

ของจำเป็นเพื่อความปลอดภัย