Harbor Davinci

โซนศิลปะสำหรับครอบครัว

โซนวาดรูประบายสี ภาพวาด ภาพพิม รูปปั้นปูนปลาสเตอร์ ที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัว สนุกไปกับโลกจินตนาการ

สาขาที่มี Harbor Davinci

ของจำเป็นเพื่อความปลอดภัย